Znajdź artykuł

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono: 4193 wpisów
Szukaj po: Wszystkie
Kategoria: Wszystkie
Rok: Wszystkie
Pozycje płatne: Wszystkie

Spis treści VI/22

Table of Contents VI/22

Polskie prawo celne w II RP (lata 1918-1939). Część I.

Polish customs law in the Second Polish Republic (1918-1939). Part I

Wyjaśnienia taryfowe VI/22

Tariff explanations VI/22

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 may 2022 r. do dnia 31 may 2022 r.

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 may 2022 r. do dnia 31 may 2022 r.

Rządowe Centrum Legislacji VI/22

Government Legislation Center VI/22

Czym jest weksel i jak można go wykorzystać?

What is a promissory note and how can it be used?

Jak fiskus zastępuje dowody poszlakami, usiłując karać przedsiębiorców

How the tax authorities replace evidence with circumstantial evidence, trying to punish entrepreneurs

Żądanie zwolnienia ze służby

Request to be released from service

Nowe europejskie prawo celne – część II z roku 2016 (ostatnia) .

The new European customs law – part II (last)

Nowe europejskie prawo celne – część I z roku 2016

The new European customs law part I

Wpływy zmiany w kontroli bezpieczeństwa oraz zmodernizowanego Kodeksu Celnego na rozwój prawa celnego. AEO i zmodernizowany Wspólnotowy Kodeks Celny cz. II

Impact of the changes in security control and modernized Customs Code on the further development of Customs law - AEO and modernized Community Customs Code),