Znajdź artykuł

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono: 4048 wpisów
Szukaj po: Wszystkie
Kategoria: Wszystkie
Rok: Wszystkie
Pozycje płatne: Wszystkie

Aktualności

News

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 września 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 September 2021 until 30 September 2021

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 września 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 September 2021 until 30 September 2021

Rządowe Centrum Legislacji

Government Legislation Center

Zgłoszenie elektroniczne TIR-EPD

Electronic notification TIR-EPD

Ruszył pilotaż VAT UE CBR

VAT UE CBR – the trial program has started

Brexit. Uznawanie oznakowania CE w Wielkiej Brytanii przedłużone do 1 stycznia 2023 r.

Brexit. UK CE Marking Recognition extended until 1 January 2023

Brexit. 1 stycznia 2022 r. – kolejne etapy kontroli na granicy UK – UE wchodzą w życie

Brexit. 1 January 2022 r. – the next stages of the control at the UK – EU border enter into force

NSA: Czy drukarka, z funkcją kopiowania i faksu to nadal drukarka?

The Supreme Administrative Court: Is the printer with copy and fax still a printer?

Funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej w czasie pandemii COVID-19 – wybrane aspekty problematyki

Functioning of the National Revenue Administration during the COVID-19 pandemic – selected aspects of the issue

Wprowadzenie w Polsce przepisów o grupie VAT

Implementation the regulations on VAT Groups in Poland

Czy przedstawiciel celny może pełnić funkcję doradczą?

Can a customs representative perform an advisory role?