Znajdź artykuł

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono: 4279 wpisów
Szukaj po: Wszystkie
Kategoria: Wszystkie
Rok: Wszystkie
Pozycje płatne: Wszystkie

Działania administracji celnej w zakresie ochrony praw własności intelektualnej po wejściu Polski do Unii Europejskiej

1/23 Spis treści

Table of Contents

1/23 Abstrakty/Summary

Summary

Układ handlowo-celny pomiędzy książętami polskimi a Zakonem krzyżackim z roku 1243

Trade and customs agreement between Polish princes and the Teutonic Order from 1243 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tytułem wstępu do taryfy celnej na rok 2023 (fragment)

As an introduction to the customs tariff for 2023 (excerpt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1/23 Wyjaśnienia taryfowe

Tariff explanations

1/23 Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 December 2022 r. do dnia 31 December 2022 r.

1/23 Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 December 2022 r. do dnia 31 December 2022 r.

Rządowe Centrum Legislacji 1/23

Government Legislation Center – 1/23

Nowe możliwości oszczędności celnych w 2023 r. oraz projekt Wiążących Informacji o Wartości Celnej

New opportunities for customs savings in 2023 and the Binding Customs Value Declaration project . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kontrola obrotu towarami podwójnego zastosowania – ważne zmiany planowane w 2023 roku

Control of trade in dual-use goods – important changes planned for 2023

Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania podatkiem od osób prawnych w Unii Europejskiej – założenia dyrektywy Unshell

Counteracting tax avoidance from legal persons in the European Union – assumptions of the Unshell Directive