Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXIII nr 6 (275) /2018
czerwiec / june 2018
211

Adam Drozdek

Zasady stosowania zabezpieczenia wyrobów akcyzowych w formie hipoteki

Rules for the Application of Security for Excise Goods in the Form of a Mortgage

216

Igor Valerievich Sergeev

Moskiewski międzynarodowy model światowej organizacji celnej – innowacje w tworzeniu wyspecjalizowanych kadr dla celnictwa

Moscow international model of the world customs organization innovation in formation of professional qualities of specialists

220

inne źródła

Celnicy.pl skarżą się

Celnicy.pl complain

225

Ewa Gwardzińska

Nowa pozycja książkowa Przedstawicielstwo celne w międzynarodowym obrocie towarowym

New book: Customs representation in international trade

226

inne źródła

Rządowe Centrum Legislacji

Government Legislation Center .

227

inne źródła

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 31 maja 2018 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 May 2018 until 31 May 2018

228

inne źródła

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 31 maja 2018 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 May 2018 until 31 May 2018

230

Robert Wojciechowski

Wyjaśnienia taryfowe

Tariffs explanations

231

inne źródła

Aktualności

News

244

Abstrakty / Summaries

Abstrakty

Summaries

62zł kup wydanie papierowe