Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXIII nr 10 (279) /2018
październik / october 2018
351

Jolanta Dąbrowska

Ochrona działaczy związkowych w służbie

Protection of trade union activists in service relationships

355

Andrzej Halicki

Status prawny naczelnika urzędu celno-skarbowego .

Legal status of head of the tax and customs office

362

Piotr Witkowski

Polityka celna Unii Europejskiej – wybrane instrumenty finansowe w obrocie towarowym z państwami trzecimi

Customs policy of the European Union – selected financial instruments in trade with third countries

368

Ewa Gwardzińska

Przedstawicielstwo celne w międzynarodowym obrocie towarowym Rozdział IV pkt. 2 .

Customs representation in international trade. Chapter IV part 2

373

Rządowe Centrum Legislacji

Government Legislation Center

373

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 września 2018 r. do dnia 30 września 2018 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 September 2018 until 30 September 2018

374

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 września 2018 r. do dnia 30 września 2018 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 September 2018 until 30 September 2018

375

Robert Wojciechowski

Wyjaśnienia taryfowe

Tariffs explanations

376

redakcja

Aktualności

News

384

Abstrakty / Summaries

Abstrakty

62zł kup wydanie papierowe