Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXV nr 6 (299) /2020
czerwiec / june 2020
199

Małgorzata Chackiewicz

Kontrola celno-skarbowa na wschodniej granicy Unii Europejskiej

Customs and fiscal control at the eastern border of the European Union

207

Andrzej Halicki

Uprawnienie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do uposażenia – wybrane aspekty problematyki

The right to salary of an officer of the Customs and Tax Service – selected aspects of the issues

214

Jacek P. Rosa

Dochód podstawowy –dyskusja w Niemczech

Basic Income – Das bedingungslose Grundeinkommen. Discussion in Germany

219

Robert Typa

Zwalczanie prania pieniędzy w Unii Europejskiej stan na 30 kwietnia 2020 r.

Fighting money laundering in the European Union as of April 30, 2020

221

Inne źródła

Karnet ATA

ATA Carnet

223

Inne źródła

Rządowe Centrum Legislacji

Government Legislation Center

223

Inne źródła

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. .

The review of changes in customs and tax regulations since 1 May 2020 until 31 May 2020

224

Inne źródła

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 May 2020 until 31 May 2020

225

Inne źródła

Wyjaśnienia taryfowe

Tariffs explanations

226

Inne źródła

Aktualności

New

68zł kup wydanie papierowe