Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXV nr 11 (304) /2020
listopad / november 2020
395

Jacek Matarewicz

Niekorzystne zmiany dotyczące wiążącej informacji stawkowej

Unfavorable changes on the Binding Rate Information

398

Adam Okonkwo

Odzyskanie przez vatowca podatku od wartości dodanej

Recovery of added value tax by a VAT payer

399

Andrzej Halicki

Protest jako forma wywierania wpływu na funkcjonowanie administracji celnej

Protest as a form of exerting an influence on the functioning of the customs administration

405

Gabrielė van Blommestein

Zaufane partnerstwo – skarbowość a biznes

Trusted partnership – treasury and business

407

Robert Typa

Profesjonalny sport

Professional sport

411

Inne źródła

Program SLIM VAT przyjęty przez rząd

SLIM VAT program accepted by the government

414

Inne źródła

Komunikat z dnia 29.09.2020 r. w sprawie pilotażu nowej wersji Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)

Announcement of 29/09/2020 on the pilot of a new version of the Platform for Electronic Services for Tax and Customs (PUESC)

414

Inne źródła

Rządowe Centrum Legislacji

Government Legislation Center

415

Inne źródła

Kary dla przedsiębiorców w 2021 r. w górę

Penalties for entrepreneurs in 2021 increase

417

Inne źródła

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 października 2020 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 October 2020 until 31 October 2020

417

Inne źródła

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 października 2020 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 October 2020 until 31 October 2020

420

Inne źródła

Aktualności

News

68zł kup wydanie papierowe