Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXV nr 1 (294) /2020
styczeń / january 2020
3

Piotr Wiśniewski

Regulacja działalności hazardowej w porządku prawnym UE

Regulation of gambling activities in the EU legal system

8

Andrzej Halicki

Wyróżnienia funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Distinctions of Tax and Customs Service officers

13

Jacek P. Rosa

Aktualna sytuacja makroekonomiczna w Niemczech. Spojrzenie z perspektywy ostatnich 25 lat. Prognoza na przyszłość. Część II

The current macroeconomic situation in Germany. A view from 25 years perspective. Future expectations. Part II

19

Jacek Matarewicz

Podatek cukrowy – regulacja szkodliwa dla polskiej branży cukrowniczej

A sugar tax – a harmful regulation for the polish sugar sector

22

Robert Nogacki

By być stroną postępowania administracyjnego wystarczy interes prawny

To be a party to administrative proceedings, you only need a legal interest

24

Frank Altemöller

Chiny i wschodzące mocarstwa w międzynarodowych stosunkach handlowych: przyszłość wielostronnego systemu handlowego, rola umowy o wolnym handlu i nowy unilateralizm

China and the Emerging Powers in International Trade Relations: The Future of the Multilateral Trade System, the Role of Free Trade Agreements and New Unilateralism

32

Rządowe Centrum Legislacji

Government Legislation Center

32

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r

The review of changes in customs and tax regulations since 1 November 2019 until 30 November 2019

33

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 November 2019 until 30 November 2019

38

Aktualności

News

40

Abstrakty/Summaries

Abstrakty

68zł kup wydanie papierowe