Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXIII nr 1 (270) /2018
styczeń / january 2018
3

Karol Piech

Sztuczne utworzenie struktur transakcji handlowych skutkujących zmniejszeniem kwoty prawnie wymaganych należności celnych. Nadużycie przepisów prawa celnego. Omówienie i komentarz do wyroku TSUE z dnia 19 października 2017 r., C-522/16

Artificial creation of structures of commercial transactions resulting in a reduction in the amount of legally required customs duties. Abuse of customs legislation. Discussion and commentary to the CJEU judgment of 19 October 2017, C-522/16

12

Andrzej Halicki

Pozycja prawno-ustrojowa Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Legal and political position of the Head of the National Tax Administration

21

inne źródła

Rządowe Centrum Legislacji

Government Legislation Center

22

inne źródła

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 December 2017 until 31 December 2017

23

inne źródła

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 December 2017 until 31 December 2017

26

Robert Wojciechowski

Wyjaśnienia taryfowe

Tariffs explanations

29

redakcja

Aktualności

News

62zł kup wydanie papierowe