Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXV nr 3 (296) /2020
marzec / march 2020
83

Wiesław Czyżowicz, Marta Adamiv

Reformowanie Służby Celnej Ukrainy, a doświadczenia polskie – podstawowe problemy zarządzania

Reforming the Customs Service of Ukraine and the Polish experience – principal management problems

100

Andrzej Halicki

Stanowiska i stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Positions and grades of Tax and Customs Service officers .

106

Inne źródła

Przedsiębiorcy mają coraz bardziej pod górkę .

Entrepreneurs have it increasingly harder .

113

Adam Okonko

Jak podatnik może potwierdzić dokonanie WDT?

How can the taxpayer confirm the Intra-Community supply of goods?

114

Inne źródła

Zmiana na stanowisku szefa KAS

Change in the position of the head of the National Tax Administration

115

Inne źródła

Rządowe Centrum Legislacji .

Government Legislation Center

116

Inne źródła

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 February 2020 until 29 February 2020

116

Inne źródła

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 February 2020 until 29 February 2020

118

Inne źródła

Wyjaśnienia taryfowe

Tariffs explanations

119

Inne źródła

Aktualności

News

68zł kup wydanie papierowe