Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXV nr 7 (300) /2020
lipiec / july 2020
235

Andrzej Halicki

Obowiązek funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej pełnienia służby w umundurowaniu

Obligation of customs offi cer’s to perform offi cial duties in uniform

241

Robert Typa

Unijny Plan działań AML

EU AML Action Plan

247

Adam Okonko

Konsekwencje zastosowania błędnej stawki VAT przez sprzedawcę

Consequences of applying an incorrect VAT rate by the seller

249

Kinga Hanna Stachowiak

Tarcza Antykryzysowa pozwoli fi skusowi sprawdzać, czy przedsiębiorcy mieli prawo z niej skorzystać .

The Anti-crisis Shield will allow the tax authorities to check whether entrepreneurs had the right to use it. .

250

Robert Nogacki

Uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji podatkowej

Factual and legal justifi cation of the tax decision

251

Inne źródła

Wybrane orzeczenia TSUE i NSA

Selected judgments of the CJEU and the Supreme Administrative Court

252

Karolina Makij ewska

Eksport i import w okresie I-IV 2020 r

Export and import in the period of January-April 2020

253

Mniejsze przeładunki w hamburskim porcie w pierwszym kwartale 2020 – efekty COVID-19 stają się zauważalne

Smaller transhipments at the Hamburg port in the fi rst quarter of 2020 – the effects of COVID-19 are becoming noticeable

254

Andrzej Tomasik

Tańsze waluty na wakacje? Kursy raczej stabilne. Jesienią może być drożej

Cheaper currencies for holidays? Rather stable rates. In autumn it may be more expensive

255

Jak wypełnić karnet ATA?.

How to fi ll out the ATA carnet?

264

Rządowe Centrum Legislacji

Government Legislation Center

265

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r

The review of changes in customs and tax regulations since 1 June 2020 until 30 June 2020

266

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r..

The list of customs and tax legal acts published in the EU Offi cial Journals L and C since 1 June 2020 until 30 June 2020

268

Wyjaśnienia taryfowe

Tariffs explanations

269

Aktualności.

News

68zł kup wydanie papierowe