Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXIII nr 7 (276) /2018
lipiec / july 2018
247

Adam Drozdek

Władztwo celne Unii Europejskiej w zakresie kształtowania elementów konstrukcji cła

European Union’s customs governance in the scope of developing customs’ construction elements

252

Andrzej Halicki

Nieposzlakowana opinia jako warunek pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej

Good repute as a condition of serving in the Customs Service

256

Robert Rydlewski

Systemy informatyczne w walce z oszustwami finansowymi

IT systems in the fight against fraud

259

Galina Jurjewna Razumiej, Maksym Nikołajewicz Razumiej

Struktura Państwowej Służby Skarbowej Ukrainy w kontekście zarządzania ryzykiem celnym

Moscow international model of the world customs organization innovation in formation of professional qualities of specialists

265

Ewa Gwardzińska

Przedstawicielstwo celne w międzynarodowym obrocie towarowym. Rozdział I pkt. 3

Customs representation in international trade. Chapter I part 3 .

272

Rządowe Centrum Legislacji

Government Legislation Center

272

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 June 2018 until 30 June 2018

273

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 June 2018 until 30 June 2018

274

Robert Wojciechowski

Wyjaśnienia taryfowe

Tariffs explanations

276

inne źródła

Aktualności

News

280

Abstrakty / Summaries

Abstrakty

Summaries

62zł kup wydanie papierowe