Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXIV nr 7 (288) /2019
lipiec / july 2019
235

Andrzej Halicki

Leksykon izb administracji skarbowej, Urzędów skarbowych i Urzędów celno-skarbowych – część II od K do Z

Lexicon of tax administration chambers, tax offices and customs and tax offices – Part 2 from K to Z

264

inne źródła

Rządowe Centrum Legislacji

Government Legislation Center

264

inne źródła

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 czerwca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 June 2019 until 30 June 2019

265

inne źródła

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 czerwca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 June 2019 until 30 June 2019

267

Robert Wojciechowski

Wyjaśnienia taryfowe

Tariffs explanations

271

inne źródła

Aktualności

News

55zł kup wydanie pdf