Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXV nr 10 (303) /2020
październik / october 2020
380

Rządowe Centrum Legislacji

Government Legislation Center

381

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 September 2020 until 30 September 2020

382

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 September 2020 until 30 September 2020

382

Robert Wojciechowski

Wyjaśnienia taryfowe

Tariffs explanations

386

Aktualności

News

68zł kup wydanie papierowe