Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXIII nr 2 (271) /2018
luty / february 2018
43

Frank Altemöller

Bilateralizm i unilateralizm: przyszłość międzynarodowych stosunków handlowych?

Bilateralism and Unilateralism: The Future of International Trade Relations?

49

Andrzej Halicki

Ucywilnienie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej

Transformation of the service relationship of the Customs and Fiscal Service into an employment relationship

54

Piotr Witkowski

Polityka celne Unii Europejskiej – wybrane instrumenty organizacyjno-techniczne w obrocie towarowym z państwami trzecimi. Część I.

Customs policy of the European Union – selected organizational and technical instruments in trade with third countries

59

Rządowe Centrum Legislacji

Government Legislation Center

59

Marcin Lipka

Brexit – najwięcej stracą jego zwolennicy

Brexit – supporters will lose the most

60

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 stycznia 2018 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 January 2018 until 31 January 2018

61

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 stycznia 2018 r

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 January 2018 until 31 January 2018

63

Robert Wojciechowski

Wyjaśnienia taryfowe

Tariffs explanations

64

inne źródła

Aktualności

News

76

redakcja

Informacja dla autorów, którzy chcą poddać swoje prace procedurze recenzowania

Information for authors who want to submit their work to the reviewing procedure

79

Abstrakty/Summaries

Abstrakty

62zł kup wydanie papierowe