Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXVI nr 3 (308) /2021
marzec / march 2021
75

Agnieszka Pokojska

Nie warto się sugerować WIT, gdy chodzi o VAT

It is not worth being guided by the BTI when it comes to VAT

76

Adam Okonkwo

Jak należy udokumentować WDT

How to Document WDT

76

Marek Kaczmarek

Ministerstwo ma rację w sprawie zestawów towarów

The ministry is right about the sets of goods .

78

Andrzej Halicki

Świadectwo służby funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej

Certificate of service of an officer of the Customs and Tax Service

83

Robert Nogacki

Elektroniczny dokument nadania z poczty uprawnia eksportera do zastosowania zerowej stawki VAT

The electronic postage document entitles the exporter to apply a zero VAT rate

84

Mariusz Szulc

Wyższe mandaty to broń na większych przemytników

Higher fines are a sollution against larger smugglers

87

Robert Typa

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Amendment of the Act on Counteracting Money Laundering and Terrorism Financing

89

Inne źródła

Możliwość anulowania faktury

The possibility to cancel an invoice

91

Skutki pandemii Covid-19 kształtują wynik przeładunkowy hamburskiego portu w 2020 roku

The effects of a pandemic Covid-19 form the result of loading the Port of Hamburg in 2020 . 91 Government Legislation Center

93

Rządowe Centrum Legislacji .

Government Legislation Center

93

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 28 lutego 2021 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 February 2021 until 28 February2021

94

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 28 lutego 2021 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 February 2021 until 28 February2021

96

Aktualności

News

96

Robert Wojciechowski

Wyjaśnienia taryfowe

Tariffs explanations

70zł kup wydanie papierowe