Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXV nr 9 (302) /2020
wrzesień / september 2020
306

Operacje graniczne po Brexicie

Border operations after Brexit

307

Jacek Matarewicz, Bartłomiej Senderowski

Nowe JPK VAT a zmiany dotyczące rozliczania importu towarów

New JPK VAT and changes

312

Polska Izba Cła Logistyki i Spedycji

Ministerstwo Finansów Departament Cła i Podatków

Ministry of Finance Department of Customs and Taxes

312

Robert Typa

Pranie „domniemane”

Laundry „alleged”

317

Co roku na świecie procederowi prania pieniędzy ulega nawet 5 proc. globalnego PKB

Every year, up to 5% of the global GDP is involved in money laundering

319

Andrzej Halicki

Zarządzanie kadrami Krajowej Administracji Skarbowej – wybrane aspekty problematyki

Human resources management of the National Revenue Administration – selected aspects of the issues

327

Robert Nogacki

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych

The moment when the VAT obligation arises in intra-community transactions

328

Adam Okonkwo

E-faktura od kontrahenta zagranicznego

E-invoice from a foreign contractor

329

Wartość celna – wyrok TSUE

Customs value – CJEU judgment

330

Dowody dokumentujące stawkę 0% przy WDT

Evidence documenting the 0% rate for intra-Community supply

331

Prawo Komunikacji Elektronicznej – nadchodzą rewolucyjne zmiany w sektorze usług łączności elektronicznej

Electronic Communications Law – revolutionary changes are coming in the electronic communications services sector

332

Wypełnianie JPK_VAT z deklaracją – pytania i odpowiedzi

Filling in JPK_VAT with the declaration – questions and answers

335

Rządowe Centrum Legislacji

Government Legislation Center

336

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 August 2020 until 30 August 2020

336

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 August 2020 until 31 August 2020

338

Aktualności

News

68zł kup wydanie papierowe