Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXV nr 2 (295) /2020
luty / february 2020
43

Robert Nogacki

Magazyn konsygnacyjny i magazyn „call of stock” – zmiany na gruncie VAT od stycznia 2020 r.

Consignment warehouse and “call of stock” warehouse – VAT changes from January 2020

44

Paulina Karniej-Kmita

Unikanie opodatkowania z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych – wyzwanie dla Polski i Niemiec

Tax avoidance using investment funds – a challenge for Poland and Germany

50

Anna Wilk

Cywilnoprawne aspekty gier hazardowych

Civil law aspects of gambling

57

Viktar Astroha

Służba celna Białorusi: przeszłości i teraźniejszości

Customs service of Belarus: A look at the past and present

64

NSA – Miejsce prowadzenia działalności – obowiązują regulacje unijne

NSA – Place of business – EU regulations apply

71

Rządowe Centrum Legislacji

Government Legislation Center

71

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Draft act amending the act – Customs law and some other acts

72

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 January 2020 until 31 January 2020

73

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 January 2020 until 31 January 2020

75

Aktualności

News

68zł kup wydanie papierowe