Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXIV nr 11 (292) /2019
listopad / november 2019
387

Jacek Matarewicz

Nowe zasady dokumentowania wewnątrzwspólnotowych dostaw od 1 stycznia 2020 r. – więcej problemów ze stawką 0%

New rules for documenting intra-Community supplies from 1 January 2020 – more problems with the 0% r

391

Robert Nogacki

Zmiany w akcyzie od 2020 r.

Changes in excise duty since 2020

392

Mirosława Zajcew-Szwaj

Podatek akcyzowy – jego historia i znaczenie fiskalne

Excise tax – history and fiscal significance

396

Hans-Michael Wolffgang, Kerstin Harden

Nowe europejskie prawo celne – część II

New European Customs Law – part I

400

Marcin Lipka

100 miliardów powodów do dumy

100 billion reasons to be proud

402

inne źródła

Wspólnotowy Kodeks Celny i kazus wartości prowizji od zakupu

Community Customs Code

416

redakcja

Rządowe Centrum Legislacji

Government Legislation Center

416

redakcja

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r

The review of changes in customs and tax regulations since 1 October 2019 until 31 Octobeer 2019

419

Robert Wojciechowski

Wyjaśnienia taryfowe

Tariffs explanations

421

inne źródła

Aktualności

News

424

Abstrakty / Summaries

Abstrakty

64zł kup wydanie papierowe