Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXVI nr 6 (311) /2021
czerwiec / june 2021
175

Jacek Matarewicz

Przegląd wybranych zmian w przepisach o vat oraz akcyzie

Review of selected changes in VAT and excise regulations

179

Łukasz Zalewski

Od czerwca ważne ułatwienia dla importerów

Important improvements for importers from June

181

Andrzej Halicki

Status prawny funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej – postulaty zmian przepisów prawa

Legal status of an officer of the Tax and Customs Service – postulates for changes in the law .

186

Robert Nogacki

Oszustwo czy błąd? Fiskus nie rozróżnia i karze wszystkich równo

Scam or Error? The tax office does not distinguish and punishes everyone equally

187

Rozliczanie w VAT zaliczek na poczet eksportu

Accounting in VAT of advance payments for exports

191

Deloitte Digital i Medallia wspólnie dostarczą klientom w Polsce zupełnie nową jakość usług doradczych

Deloitte Digital and Medallia together provide customers in Poland with a completely new quality advisory services

192

Pozytywny rozwój przeładunków w porcie w Hamburgu w pierwszym kwartale 2021 roku

Positive development of transshipments at the port of Hamburg in the first quarter of 2021

198

Rządowe Centrum Legislacji

Government Legislation Center

199

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r. .

The review of changes in customs and tax regulations since 1 May 2021 until 31 May 2021

200

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 May 2021 until 31 May 2021

202

Aktualności

News

70zł kup wydanie papierowe