Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXII nr 8 (265) /2017
sierpień / august 2017
275

Karol Piech

Zmiany w prawie celnym związane z wejściem w życie przepisów o Krajowej Administracji Skarbowej. Wybrane zagadnienia

Changes in customs legislation regarding National Tax Administration regulations coming into force of. Selected Issues

284

Wiesław Czyżowicz, Genadij M. Brovka, Olga A. Hotko

Polityczne i prawne aspekty polityki celnej jako czynniki gwarantujące bezpieczeństwo gospodarcze w warunkach procesów integracyjnych Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej

Political and legal aspects of customs policy as factors guaranteeing economic security under conditions of integration processes of Eurasian Economic Union

292

Marian Gad, Aneta Chrząszcz

Nowe regulacje unijnego prawa celnego – procedury i zgłoszenie celne . . 292 Rządowe Centrum Legislacji

New regulations of EU customs law – customs procedures and declarations

296

Redakcja

Rządowe Centrum Legislacji

Government Legislation Center

297

Redakcja

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.

The review of changes in customs and tax regulations since since 1 July 2017 until 31 July 2017

300

Robert Wojciechowski

Wyjaśnienia taryfowe

Tariffs explanation

316

Abstrakty/Summaries

Abstrakty

59zł kup wydanie papierowe