Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXVI nr 5 (310) /2021
maj / may 2021
139

Paweł Matej

Ograniczenia międzynarodowego obrotu towarowego

Restrictions on international trade of goods

143

Inne źródła

Stosowanie nowych regulacji w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych

Application of new regulations in the field of Binding Rate Information

145

Andrzej Halicki

XIV Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego

XIV National Conference on Tax Law

147

Robert Typa

Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w zakresie realizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Report of the General Inspector of Financial Information on the implementation of the Act on counteracting money laundering and terrorist financing

150

Jacek P. Rosa

Surowce mineralne. Aktualna polityka niemiecka w tej dziedzinie

Raw materials. Current German policy

154

Zmiany w kodeksie karnym skarbowym

Amendments to the fiscal penal code

155

Wybrane orzeczenia TSUE i NSA

Selected judgments of the CJEU and the Supreme Administrative Court

156

Robert Nogacki

Firmy brytyjskie a instytucja przedstawiciela podatkowego

British companies and the institution of a tax representative

157

AliExpress, kurier i VAT

AliExpress, courier and VAT

158

Rządowe Centrum Legislacji

Government Legislation Center

158

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 April 2021 until 30 April 2021

159

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. .

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 April 2021 until 30 April 2021

161

Robert Wojciechowski

Wyjaśnienia taryfowe

Tariffs explanations

162

Aktualności .

News

70zł kup wydanie papierowe