Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXIII nr 8 (277) /2018
sierpień / august 2018
283

Bogusław Śledź

Przyjęcie nowej metody obliczania wartości normalnej w postępowaniach antydumpingowych

Adoption of a new method for calculating normal value in anti-dumping proceedings

287

Adam Drozdek

Dochowanie należytej staranności– czy jest to wykonalne. Pomiędzy teorią a praktyką

Acting with due diligence – is it feasible. Between theory and practice

294

Ewa Gwardzińska

Przedstawicielstwo celne w międzynarodowym obrocie towarowym Rozdział II pkt. 2 i 3

Customs representation in international trade. Chapter II part 2 and 3

299

redakcja

Rządowe Centrum Legislacji

Government Legislation Center

299

redakcja

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 lipca 2018 r

The review of changes in customs and tax regulations since 1 July 2018 until 31 July 2018

300

redakcja

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 lipca 2018 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 July 2018 until 31 July 2018

308

inne źródła

Aktualności

News .

62zł kup wydanie papierowe