Znajdź artykuł

Przeszukaj roczniki

Szukaj po:

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono: 3947 artykułów
Rok: Wszystkie
Miesiąc: Wszystkie
Pozycje płatne: Wszystkie

Dyskusja nad zmianami w Kodeksie Celnym

Debate over the changes in the Customs Code

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 13 lipca 2021 r. do dnia 14 sierpnia 2021 r. 08/21

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 13 July 2021 until 14 August 2021 - 08/21

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 lipca 2021 r. 08/21

The review of changes in customs and tax regulations since 1 July 2021 until 31 July 2021 08/21

Transport jako usługa ciągła w VAT

Transport as a continuous service in VAT

Rządowe Centrum Legislacji 08/21

Government Legislation Center 08/21

Eksport i import w okresie styczeń – maj 2021 roku

Exports and imports in the period January - May 2021

Pandemia przyspieszyła transformację prywatnych przedsiębiorstw

The Pandemic Has Accelerated Transformation of Private Enterprises

Zakres odpowiedzialności solidarnej z tytułu VAT

The scope of joint and several liability due to VAT

Wyjaśnienia taryfowe

Tariff explanations

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 June 2021 until 30 June 2021

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 June 2021 until 30 June 2021

Rządowe Centrum Legislacji 07/21

Government Legislation Center 07/21