Znajdź artykuł

Przeszukaj roczniki

Szukaj po:

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono: 3906 artykułów
Rok: Wszystkie
Miesiąc: Wszystkie
Pozycje płatne: Wszystkie

Aktualności – tytuły

Wyjaśnienia taryfowe

Tariff explanations

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 August 2021 until 31 August 2021

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 August 2021 until 31 August 2021

Rządowe Centrum Legislacji

Government Legislation Center

Rozliczenie WNT przy przemieszczeniu towarów kilka miesięcy po wystawieniu faktury

Settlement of the intra-Community acquisition of goods when moving goods several months after issuing the invoice

Pakiet VAT e-commerce: Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) – objaśnienia podatkowe

Ecommerce VAT Package: Intra-community distance sales of goods – tax explanations

Brexit. 1 października 2021 r. – kolejny etap kontroli na granicy UK – UE wchodzi w życie

Brexit. October 1, 2021 - the next stage of controls at the UK-EU border enters into force

Transakcja dokonywana pomiędzy polskimi podatnikami na obszarze innego państwa UE

Transakcja dokonywana pomiędzy polskimi podatnikami na obszarze innego państwa UE

Walka z praniem pieniędzy, propozycje Komisji Europejskiej – lipiec 2021

Fight against money laundering, European Commission proposals - July 2021

Polska Izba Cła Logistyki i Spedycji– Analiza ustawy

Polish Chamber of Customs, Logistics and Forwarding - Analysis of the ac

Wywiad wyjściowy w Krajowej Administracji Skarbowej

Exit interview at the National Tax Administration .