Znajdź artykuł

Przeszukaj roczniki

Szukaj po:

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono: 4187 artykułów
Rok: Wszystkie
Miesiąc: Wszystkie
Pozycje płatne: Wszystkie

Spis treści 2/23

Table of Contents

Abstrakty 2/23

Summary

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 January 2022 r. do dnia 31 January 2022 r.

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 19 stycznia 2023 r. do dnia 19 lutego 2023 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 19 January 2022 r. do dnia 19 February 2022 r.

Rządowe Centrum Legislacji 2/23

Government Legislation Center – 2/23

Preferencyjne pochodzenie towarów – najnowsze zmiany

Preferential origin of goods - recent changes

Nowe zasady nabycia i dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą

New rules for the purchase and intra-Community delivery of excise goods with excise duty paid

Organy gromadzą dane o przedsiębiorcach i obywatelach, choć wiedzą, że to niezgodne z prawem UE

New rules for the intra-community acquisition and delivery of excise goods with paid excise duty

Dwufilarowe rozwiązanie OECD odpowiedzią na wyzwania wynikające z transformacji cyfrowej gospodarki

OECD’s two-pillar solution to challenges posed by digital economy transformation . . . . . . . .

System ECS udogodnienie, czy pułapka na podatnika?

ECS System a convenience or a trap for the taxpayer?

8/20 Wyjaśnienia taryfowe

Tariffs explanations

8/20 Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.