Znajdź artykuł

Przeszukaj roczniki

Szukaj po:

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono: 4154 artykułów
Rok: Wszystkie
Miesiąc: Wszystkie
Pozycje płatne: Wszystkie

Spis treści XI/22

Table of Contents XI/22

Abstrakty/Summary XI/22

Summary XI

Wyjaśnienia taryfowe XI/22

Tariff explanations XI/22

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 października 2022 r .

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 October 2022 r. do dnia 31 October 2022 r.

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 October 2022 r. do dnia 31 October 2022 r

Rządowe Centrum Legislacji XI/22

Government Legislation Center – 11/22

Konflikt handlowy między Chinami a USA i jego wpływ na światowy system handlu i przyszłość multilateralizmu

The trade conflict between China and the US and its impact on the global trading system and the future of multilateralism

Konferencja Trade – Customs Compliance 2022

Trade & Customs Compliance 2022 Conference

Przepisy o grupach VAT – jak składać korekty deklaracji?

Regulations on VAT groups - how to submit corrections to declarations?

Reguły pochodzenia, przepisy wspólne

Rules of origin, common rules

Unijny Kodeks Celny – program prac

Union Customs Code - Work Programme

Abstrakty / Summary X/22

Sunmmary X/22