Znajdź artykuł

Przeszukaj roczniki

Szukaj po:

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono: 4238 artykułów
Rok: Wszystkie
Miesiąc: Wszystkie
Pozycje płatne: Wszystkie

Służba w Służbie Celno – Skarbowej cz. V

Service in the Customs and Tax Service part 5

Wyjaśnienia taryfowe 8/23

Tariff explanations

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 lipca 2023

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 July 2023 r. do dnia 31 July 2023 r.

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 July 2023 r. do dnia 31 July 2023 r.

Rządowe Centrum Legislacji 8/23

Government Legislation Center – 8/23

Obrót wewnątrzunijny w ramach Quick Fixes

Intra-EU trade under Quick Fixes

Staroindyjski traktat Arthaśāstra jako najstarsze pisemne źródło informacji o celnictwie

The Ancient Indian Treaty Arthashastra as the Oldest Written Source of Information on Customs

Służba w Służbie Celno – Skarbowej cz. IV

Service in the Customs and Tax Service part 4.

Wyjaśnienia taryfowe 7/23

Tariff explanations

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 June 2023 r. do dnia 30 June 2023 r.

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.

Government Legislation Center – 7/23

Rządowe Centrum Legislacji 7/23

Government Legislation Center – 7/23.