Znajdź artykuł

Przeszukaj roczniki

Szukaj po:

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono: 4300 artykułów
Rok: Wszystkie
Miesiąc: Wszystkie
Pozycje płatne: Wszystkie

Służba w Służbie Celno – Skarbowej cz. XV

Service in the Customs and Tax Service, part 15

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 June 2024 r. do dnia 30 June 2024 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dziennik Ustaw. Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 June 2024 r. do dnia 30 June 2024 r.

Rządowe Centrum Legislacji 7/24

Government Legislation Center 7/2024

Możliwości postępowania z towarem specjalna procedura celna szczególnego przeznaczenia

Possibilities of dealing with goods special customs procedure for specific purposes

Obrót celny odnośnymi towarami i odnośnymi produktami na obszarze celnym UE

Customs turnover in relevant commodities and relevant products within the EU customs territory

Spis 6/24

Table of Contents 6/24

Służba w Służbie Celno Skarbowej cz. XIV

Service in the Customs and Tax Service, part 14

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 maja 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 May 2024 r. do dnia 31 May 2024 r.

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 maja 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 May 2024 r. do dnia 31 May 2024 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rządowe Centrum Legislacji – 6/24

Government Legislation Center 6/2024

BIG BANG NCTS2 PLUS i AES/ECS2 PLUS

BIG BANG NCTS2 PLUS i AES/ECS2 PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .