Znajdź artykuł

Przeszukaj roczniki

Szukaj po:

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono: 4251 artykułów
Rok: Wszystkie
Miesiąc: Wszystkie
Pozycje płatne: Wszystkie

Streszczenie Summary 2/24

Summary 2/24

Spis treści 2/24

Table of Contents 2/24

Wyjaśnienia taryfowe 2/24

Tariff explanations

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 stycznia 2024

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 January 2024 r. do dnia 31 January 2024 r.

Rządowe Centrum Legislacji 2/24

Government Legislation Center – 2/24

Elektronizacja wiążących informacji na PUESC od 1 stycznia 2024 r.

Electronicisation of binding information on PUESC from 1 January 2024

Możliwości postepowania z towarem w prawie celnym Unii Europejskiej, przedstawienie towaru

Possibilities of handling goods in the customs law of the European Union – presentation of goods

Międzynarodowy Związek Publikacji Taryf Celnych, historia pierwszej powszechnej organizacji współpracy celnej

International Union for the Publication of Customs Tariffs – history of the first universal organization of customs cooperation

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 grudnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 December 2023 r. do dnia 31 December 2023 r.

Wyjaśnienia Taryfowe 12/23

Tariff Explanations

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej seria L i C od dnia 1 listopada 2023 r. do dnia 30 listopada 2023

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 November 2023 r. do dnia 30 November 2023 r.

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 listopada 2023 r. do dnia 30 listopada 2023 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 September 2023 r. do dnia 30 September 2023 r.