Znajdź artykuł

Przeszukaj roczniki

Szukaj po:

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono: 4080 artykułów
Rok: Wszystkie
Miesiąc: Wszystkie
Pozycje płatne: Wszystkie

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 March 2022 until 31 March 2022

Spis treści IV/22

Table of Contents IV/22

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r

The review of changes in customs and tax regulations since 1 March 2022 until 31 March 2022.

Rządowe Centrum Legislacji IV/22

Government Legislation Center IV/22

Korekta cen transakcyjnych a rozliczenia celno-podatkowe

Correction of transaction prices and customs and tax settlements

Kiedy przedsiębiorcy przysługują prawa konsumenta?

When do traders have consumer rights?

Warunki stosowania zwolnienia z akcyzy dla browarów rzemieślniczych

Conditions for applying the excise duty exemption for craft breweries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Porozumienie Inwestycyjne a Wiążąca Informacja Stawkowa od 2022 roku

Investment Agreement and Binding Rate Information from 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wojna w Ukrainie – polscy przemysłowcy oczekują wsparcia

War in Ukraine - Polish industrialists expect support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gospodarcze konsekwencje inwazji Rosji na Ukrainę

Economic consequences of Russia’s invasion of Ukraine

Spis treści II/22

Table of Contents II/22

Spis treści I/22

Table of Contents I/22