Znajdź artykuł

Biblioteka celnej książki

Leksykon izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno – skarbowych

ISBN 978-83-934205-9-9 Andrzej Halicki LEKSYKON –  zawiera ponad 400 haseł. Uwzględniono nie tylko instytucje wprowadzone […]

Służby graniczne w 100 pytaniach i odpowiedziach

ISBN 978-83-934205-7-5 Andrzej Halicki Stan prawny na dzień 10 sierpnia 2016 r. Książka stanowi zbiór […]

Prawo celne Unii Europejskiej : podręcznik dla praktyków z przykładami i pożytecznymi wskazówkami

ISBN 83-921490-1-7 konsultacja i wprowadzenie – Wiesław Czyżowicz Tłumaczenie – Katarzyna Świetlik, Iwona Klauzer, Anna […]

Wspólnotowy kodeks celny : prawo celne Unii Europejskiej : tekst ujednolicony

ISBN 83-921490-3-3 Autor – Edward Kalisiak konsultacja i wprowadzenie – prof.zw. Wiesław Czyżowicz Wydawnictwo BW […]

Agencje celne w międzynarodowym obrocie towarowym

ISBN 83-921490-4-1 Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2009 rok

Wspólnotowe prawo celne : wspólnotowy system zwolnień celnych

ISBN 83-921490-7-1 Książka zawiera zbiór podstawowych przepisów Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2011 rok

Wspólnotowe prawo celne : przepisy wykonawcze do Wspólnotowego Kodeksu Celnego, zestawienie zmian w przepisach wykonawczych

ISBN 978-83-921490-8-8 Zawarte w książce przepisy zostały przez wydawnictwo ujednolicone i nie stanowią podstawy prawnej. […]

International transit East-West customs and logistics questions. Eastern Partnership

ISBN  978-83-934205-2-0 ed. Wiesław Czyżowicz, Tomasz Michalak Materiały z konferencji naukowej –  25 listopada 2011 […]

The nature of illicit trade in tobacco and alcohol products on the eastern border : reasons, forms, scope, consequences and solutions to increase managerial efficiency of Fighting Illicit Trade

ISBN 978-83-934205-4-4 Autor – Wiesław Czyżowicz wydanie w j. angielskim Wydawnictwo BW Jan Brodziński – […]

Służba celna : status prawny funkcjonariusza celnego

ISBN  978-83-934205-5-1 Autor – Andrzej Halicki Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2013 rok

Polityka celna : ekonomia, prawo, praktyka

ISBN  978-83-934205-6-8 redakcja Ewa Gwardzińska, Aleksander Werner, Jarosław Wierzbicki. Materiały po konferencyjne Tekst część w […]

Prawo celne, podatek akcyzowy oraz kary pieniężne w ustawie o grach hazardowych

ISBN 978-83-934205-9-9 Materiał pokonferencyjny – Izbicko kwiecień 2016 Redakcja: Tomasz Nowak, Piotr Stanisławiszyn Wydawnictwo BW […]