Znajdź artykuł

Konferencje

ZAPROSZENIE  NA  KONFERENCJĘ

TRADE & CUSTOMS COMPLIANCE CONFERENCE – III EDYCJA

NOWE PRZEPISY, POLITYKA I PRAKTYKA CELNA – POLSKA, EUROPA, ŚWIAT

Termin – 20 maja 2022

Miejsce: Warszawska Szkoła Zarządzania, ul. Siedmiogrodzka 3A, Warszawa

Czas trwania – 9.00-16.30

 

Trade & Customs Compliance Academy oraz Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa mają zaszczyt zaprosić Paniąw dniu 20 maja br., na III edycję Trade & Customs Compliance Conference na temat „Nowe przepisy, polityka i praktyka celna – Polska, Europa, Świat”. Jest to temat niezwykle istotny ze względu na dynamikę zachodzących przeobrażeń w zakresie obsługi celnej.

Trade & Customs Compliance Conference jest cyklicznym projektem, mającym na celu integrację środowiska świata nauki i praktyki, ekspertów z uczelni, biznesu i administracji. Formuła konferencji pozwala na wspólną dyskusję, bezpośrednie przekazywanie wiedzy przez najlepszych w Polsce ekspertów, wymianę informacji i doświadczeń, jako najbardziej sprawdzona forma budowania kontaktów i szukania wspólnych, optymalnych rozwiązań dla biznesu.

Wysoki poziom merytoryczny konferencji gwarantują paneliści oraz goście specjalni: Katarzyna Krawicz-Nowak – wicedyrektor Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów, Tomasz Michalak – ekspert w Komisji Europejskiej w Brukseli, Agnieszka Witkowska – attaché celny RP w Chinach, Dariusz Wencel – attaché celny RP w Wielkiej Brytanii, Tadeusz Senda – attaché celny RP przy Unii Europejskiej, Mariusz Koter – naczelnik Wydziału w Departamencie Ceł w Ministerstwie Finansów, Agnieszka Butrym-Bielatko – naczelnik Wydziału w Departamencie Ceł w Ministerstwie Finansów, Jacek Kroczyński – naczelnik Wydziału w Departamencie Ceł w Ministerstwie Finansów oraz Edward Madej – naczelnik Wydziału w Departamencie Ceł w Ministerstwie Finansów.

Nad poziomem naukowym debaty czuwają Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa (w której odbywa się konferencja) oraz Rada Naukowa, składająca się z wybitnych specjalistów w zakresie prawa celnego i podatkowego. Sukces konferencji zapewniają też nasi partnerzy branżowi. Współpracujemy ponadto z czasopismem naukowym „Monitorem Prawa Celnego i Podatkowego” na łamach którego można opublikować własny materiał.

Odbiorcami konferencji jest kadra menadżerska w firmach zajmujących się produkcją i/lub międzynarodowym obrotem towarowym, pracownicy zespołów ds. importów/eksportów, agenci celni, logistycy, spedytorzy, branża e-commerce.

Konferencja odbędzie się 20 maja 2022 roku, w salach konferencyjnych gmachu Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, ul. Siedmiogrodzka 3A, Warszawa oraz on-line.

 

PROGRAM  KONFERENCJI, ZGŁOSZENIA  – dostępne na stronie  www.tcca.eu/konferencja