Znajdź artykuł

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono: 4207 wpisów
Szukaj po: Wszystkie
Kategoria: Wszystkie
Rok: Wszystkie
Pozycje płatne: Wszystkie

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 July 2022 r. do dnia 30 July 2022 r.

Rządowe Centrum Legislacji – VII/22.

Government Legislation Center – 7/22.

Wpływ sankcji na światowy system finansowy

Impact of sanctions on the global financial system

Aspekty celne do rozważenia przy strategicznym zaopatrzeniu

Customs aspects to consider in strategic sourcing

Cło antydumpingowe na aluminium importowane z Chin

Anti-dumping duty on aluminum imported from China – why was it introduced and when is it effective?

Spis treści VI/22

Table of Contents VI/22

Polskie prawo celne w II RP (lata 1918-1939). Część I.

Polish customs law in the Second Polish Republic (1918-1939). Part I

Wyjaśnienia taryfowe VI/22

Tariff explanations VI/22

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 may 2022 r. do dnia 31 may 2022 r.

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 may 2022 r. do dnia 31 may 2022 r.

Rządowe Centrum Legislacji VI/22

Government Legislation Center VI/22

Czym jest weksel i jak można go wykorzystać?

What is a promissory note and how can it be used?