Znajdź artykuł

Bibliografia

Prawo celne, podatek akcyzowy oraz kary pieniężne w ustawie o grach hazardowych

Materiał pokonferencyjny – Izbicko kwiecień  2016

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – październik 2018 rok

Stowarzyszeie Prawa Finansowego „Aureus” w Opolu

Leksykon izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno – skarbowych

Wydawnictwo BW maj 2017

Charakter Prawny cła jako daniny publicznej w krajowym i unijnym prawie celnym

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – luty 2017

Służby graniczne W 100 pytaniach i odpowiedziach – stan prawny na dzień 10 sierpnia 2016

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – wrzesień 2016

Polityka celna: ekonomia, prawo, praktyka = Customs policy: economics, law and practice

Materiały konferencyjne

Tekst część w j.angielskim. Streszczenia w j.angielskim przy pracach. Spis treści także w j.angielskim i rosyjskim.

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2014 rok

Szkoła Główna Handlowe – Warszawa

Nakład wyczerpany

Służba celna: status prawny funkcjonariusza celnego

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2013 rok

The nature of illicit trade in tobacco and alcohol products on the eastern border: reasons, forms, scope, consequences and solutions to increase managerial efficiency of Fighting Illicit Trade

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2013 rok

Nakład wyczerpany

Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi, alkoholem i piwem w Polsce: przyczyny, formy, skala, konsekwencje i rozwiązania zwiększające efektywność walki z nielegalnym handlem

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2012 rok

Nakład wyczerpany

International transit East-West customs and logistics questions. Eastern Partnership

transl. from Rus. and Pol. M. Pasierbek, Bolesław Jaszczuk

Materiały z konferencji naukowej –  25 listopada 2011 r., Warszawa.

Język angielski

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2013 rok

Nakład wyczerpany

Meždunarožnyj [!] tranzit Vostok-Zapad: tamožennye i logističeskie voprosy. Vostočnoe Partnerstvo

per. iz ang. i pol’. Boleslav Âŝuk

Materiały z konferencji naukowej –  25 listopada 2011 r., Warszawa.

Język rosyjski

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2013 rok

Nakład wyczerpany

Tranzyt międzynarodowy Wschód-Zachód: aspekty celne i logistyczne; Partnerstwo Wschodnie

tłumaczenie. z jęz. ros. i ang. Bolesław Jaszczuk

Materiały z konferencji naukowej –  25 listopada 2011 r., Warszawa.

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2012 rok

Nakład wyczerpany

Wspólnotowe prawo celne: przepisy wykonawcze do Wspólnotowego Kodeksu Celnego, zestawienie zmian w przepisach wykonawczych

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2011 rok

Nakład wyczerpany