Znajdź artykuł

Przeszukaj roczniki

Szukaj po:

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono: 4248 artykułów
Rok: Wszystkie
Miesiąc: Wszystkie
Pozycje płatne: Wszystkie

Biuletyn Urzędowy Głównego Urzędu Ceł nie jest już tajemnicą

Środkowoeuropejska umowa o wolnym handlu CEFTA

Opakowania wielokrotnego użytku – odprawa celna

Nomenklatura towarowa PCN ’96

O cłach raz jeszcze…

Integracja europejska w sferze celnej

Bariery swobodnego obrotu z zagranicą

Czasowe ograniczenia przywozu i wywozu towarów

Zmiany w konwencji TIR

Obowiązki oraz odpowiedzialność płatnika (urząd celny) przy obliczaniu i pobieraniu podatków granicznych

Quo vadis SAD?

Skrócony przewodnik po INCOTERMS’90a ustalenie kosztów transportu i ubezpieczenia w wartości celnej towaru