Znajdź artykuł

Przeszukaj roczniki

Szukaj po:

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono: 4238 artykułów
Rok: Wszystkie
Miesiąc: Wszystkie
Pozycje płatne: Wszystkie

Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej Z Zagranicąz dnia 3 stycznia 1996 r.

UCHWAŁAz dnia 5 września 1995 r.

Umowa o małym ruchu granicznym

Mienie przesiedlenia

Przestępstwa i wykroczenia celne.Część I

Przestępstwa i wykroczenia celne. Zestawienie

Polski system kontroli obrotu z zagranicą eksportu i importu towarów i technologii podwójnego zastosowania

Zmiany do obowiązujących w polskiej taryfie celnej nomenklatury zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów i nomenklatury scalonejwchodzące w życie od 1 stycznia 1996r.

Problematyka wykładni i stosowania przepisów ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. -prawo celne

Umowy dwustronne o współpracy I pomocy wzajemnej w sprawach celnych

Kodeks Celny Unii Europejskiej -wzór dla polskiego prawa celnego

Regułu pochodzenia towarów nierozłączny elemenmt umów o handlu preferencyjnym