Znajdź artykuł

Przeszukaj roczniki

Szukaj po:

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono: 4300 artykułów
Rok: Wszystkie
Miesiąc: Wszystkie
Pozycje płatne: Wszystkie

Prawa i obowiązki przekraczających granicę

Podatek importowy

Wspólna procedura tranzytowa

Pojęcie definicji środka trwałego w rozumieniu art. 14, ust. 1, pkt 39 Prawa celnego

Okólnik Nr 3Prezesa Głównego Urzędu Cełz dnia 27 marca 1996 r.w sprawie zakładania i funcjonowania składów celnych

Załącznik do Okólnika Nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 27 maraca 1996 r.

Zasady postępowania odwoławczego

Policja celna – dziś potrzebna, jutro niezbędna

Wpływ podatków „konsumpcyjnych” na obrót towarowy

Przygraniczny handel,przygraniczne kantory

Zobowiązania taryfowe polski w WTO

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz 1 do poz. 25