Znajdź artykuł

Przeszukaj roczniki

Szukaj po:

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono: 3884 artykułów
Rok: Wszystkie
Miesiąc: Wszystkie
Pozycje płatne: Wszystkie

Aktualności

News

Ograniczenia międzynarodowego obrotu towarowego

Restrictions on international trade of goods

Stosowanie nowych regulacji w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych

Application of new regulations in the field of Binding Rate Information

XIV Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego

XIV National Conference on Tax Law

Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w zakresie realizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Report of the General Inspector of Financial Information on the implementation of the Act on counteracting money laundering and terrorist financing

Surowce mineralne. Aktualna polityka niemiecka w tej dziedzinie

Raw materials. Current German policy

Zmiany w kodeksie karnym skarbowym

Amendments to the fiscal penal code

Wybrane orzeczenia TSUE i NSA

Selected judgments of the CJEU and the Supreme Administrative Court

Firmy brytyjskie a instytucja przedstawiciela podatkowego

British companies and the institution of a tax representative

AliExpress, kurier i VAT

AliExpress, courier and VAT

Rządowe Centrum Legislacji

Government Legislation Center

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 April 2021 until 30 April 2021