Znajdź artykuł

Przeszukaj roczniki

Szukaj po:

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono: 4177 artykułów
Rok: Wszystkie
Miesiąc: Wszystkie
Pozycje płatne: Wszystkie

Uproszczona procedura VAT, czyli możliwość niezapłacenia podatku w momencie importu towaru – Ministerstwo Finansów wyjaśnia

Simplified VAT procedure, i.e. the possibility of not paying the tax at the time of importing the goods - The Ministry of Finance explains

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r .

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 November 2022 r. do dnia 30 November 2022 r.

Spis treści XII/22

Abstrakty/Summary 12/22

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 November 2022 r. do dnia 30 November 2022 r.

Rządowe Centrum Legislacji 12/22

Government Legislation Center 12/22

The China-US Trade Conflict and its impact on the World Trade System and the Future of Multilateralism

Zakaz przywozu rosyjskich i białoruskich wyrobów węglowych na terytorium Polski

Prohibition on the import of Russian and Belarusian coal products into the territory of Poland

Sankcje w przypadku stosowania nierzetelnych faktur

Sanctions in case of using unreliable invoices

Spis treści XI/22

Table of Contents XI/22

Abstrakty/Summary XI/22

Summary XI

Wyjaśnienia taryfowe XI/22

Tariff explanations XI/22