Znajdź artykuł

Przeszukaj roczniki

Szukaj po:

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono: 4080 artykułów
Rok: Wszystkie
Miesiąc: Wszystkie
Pozycje płatne: Wszystkie

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie dynamizowania inflacji przez administrację

The position of the Entrepreneurship Council on the dynamization of inflation by the administration

Abstrakt VI/19

Summary

Abstrakt VIII/19

Summary

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 July 2019 until 31 July 2019

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r.

Government Legislation Center XI/19

Jakie są najczęstsze wątpliwości podatników dotyczące Białej Listy?

What are the most common taxpayer concerns about the White List?

Abstrakt / Summary IV/19

Summary

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 March 2019 until 31 March 2019

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 March 2019 until 31 March 2019

Rządowe Centrum Legislacji – IV/19

Sociological and legal aspects of e-gambling

Polska Izba Cła Logistyki i Spedycji

Polish Chamber of Customs, Logistics and Shipping

Abstrakt / Summary III/2019

SUMMARY