Znajdź artykuł

Przeszukaj roczniki

Szukaj po:

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono: 4220 artykułów
Rok: Wszystkie
Miesiąc: Wszystkie
Pozycje płatne: Wszystkie

Rządowe Centrum Legislacji 3/23

Government Legislation Center – 3/23

Relacje prawne w zakresie celnictwa pomiędzy Polską i Wolnym Miastem Gdańskiem

Legal relations in the fi eld of customs between Poland and the Free City of Danzig

Konferencja roczna – Port of Hamburg Marketing – komunikat prasowy

Annual Conference - Port of Hamburg Marketing - press release

PIORiN rozpoczyna wydawanie elektronicznych świadectw fitosanitarnych

PIORiN starts publishing electronic phytosanitary certifi cates

Przedsiębiorco, nie zapomnij o obowiązkach wynikających z wdrożenia II etapu systemu ICS2

Entrepreneur, do not forget about the obligations arising from the implementation of the second stage of the ICS2 system

Egzekwowanie praw własności intelektualnej przez UE: wspólne sprawozdanie z Komisją Europejską

EU IPR Enforcement: Joint Report with the European Commission

Środki antydumpingowe – najnowsze zmiany

Anti-dumping measures - recent developments

Uproszczenie dla wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych działa wyłącznie, jeżeli faktura jest prawidłowo opisana

The simplifi cation for intra-Community triangular transactions works only if if the invoice is correctly described

Procedura uszlachetniania biernego w UE

Outward processing procedure in the EU

Spis treści 2/23

Table of Contents

Abstrakty 2/23

Summary

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 January 2022 r. do dnia 31 January 2022 r.