Znajdź artykuł

Przeszukaj roczniki

Szukaj po:

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono: 4080 artykułów
Rok: Wszystkie
Miesiąc: Wszystkie
Pozycje płatne: Wszystkie

Spis treści III/22

Table of Contents III/22

Abstrakt III/22

Summary III/22

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 28 lutego 2022 r

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 February 2022 until 28 February 2022

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 28 lutego 2022 r

The review of changes in customs and tax regulations since 1 February 2022 until 28 February 2022

Rządowe Centrum Legislacji III/22

Government Legislation Center III/22

VAT i pośrednictwo międzynarodowe – bezpośrednia dostawa z Chin do końcowego odbiorcy

VAT and international brokerage –- direct delivery from China to the final recipient

MF dostosuje prawo podatkowe do pomocy dla Ukrainy

The Ministry of Finance is adjusting the tax law to aid for Ukraine

Kary dla przedsiębiorców w 2022 r. w górę

Penalties for entrepreneurs in 2022 up

Kalendarium Krajowej Administracji Skarbowej (2007 – 2022)

Calendar of the National Tax Administration (2007 – 2022)

Zastosowanie elektronicznego tytułu wykonawczego w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych

Application of an electronic writ in administrative enforcement cash receivables. Penalties for entrepreneurs in 2022 up

VAT IOSS. Jak sprzedawca internetowy rozlicza VAT od importu towarów

VAT IOSS. How an online seller settles VAT on the import of goods

VAT w imporcie

Import VAT