Znajdź artykuł

Przeszukaj roczniki

Szukaj po:

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono: 4266 artykułów
Rok: Wszystkie
Miesiąc: Wszystkie
Pozycje płatne: Wszystkie

Rządowe Centrum Legislacji 10/23

Government Legislation Center – 10/23

Orzeczenia TSUE i NSA

Judgments of the CJEU

Przewodnik po najważniejszych informacjach dotyczących mechanizmu CBAM i związanych z nim obowiązków

A guide to the most important information about CBAM and related information responsibilities with him.

Pozwolenia celne i inne decyzje korzystne w świetle danych statystycznych część I

Customs permits and other favorable decisions in the light of statistical data - part I

Sprzedaż rozwiązań informatycznych, a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT

Sales of IT solutions and the moment of the VAT chargeable event.

Unijne przepisy o cle węglowym zostały źle przetłumaczone

The EU regulations on coal duty have remained wrongly translated

Mechanizm CBAM już od 1 października 2023 r.

Carbon Border Adjustment Mechanism from October 1, 2023.

Spis treści 9/23

Table of Contents 9/23

Andrzej Halicki – Służba w Służbie Celno – Skarbowej cz. VII

Andrzej Halicki – Service in the Customs and Tax Service part 7

Służba w Służbie Celno – Skarbowej cz. VI

Service in the Customs and Tax Service part 6.

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 August 2023 r. do dnia 31 August 2023 r.

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 August 2023 r. do dnia 31 August 2023 r.