Znajdź artykuł

Przeszukaj roczniki

Szukaj po:

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono: 4131 artykułów
Rok: Wszystkie
Miesiąc: Wszystkie
Pozycje płatne: Wszystkie

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 July 2022 r. do dnia 31 July 2022 r

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 July 2022 r. do dnia 31 July 2022 r.

Rządowe Centrum Legislacji – 8/22

Government Legislation Center – 8/22

Polskie prawo celne w II RP (lata 1918-1939)© Cz. III

Polish customs law in the Second Polish Republic (1918-1939) © Part III

Dostęp fiskusa do rachunków bankowych – MF wyjaśnia

Tax access to bank accounts – the Ministry of Finance explains

Zaostrzenie sankcji w Kodeksie karnym skarbowym

Tightening of sanctions in the Fiscal Penal Code

Działania UE na rzecz przyszłych zmian w unijnym celnictwie

EU action for future changes to EU customs

Abstrakty / Summary VIII/22

Summary VIII/22

Spis treści VIII/22

Table of Contents VIII/22

Polskie prawo celne w II RP (lata 1918-1939)© Cz. II

Polish customs law in the Second Polish Republic (1918-1939). Part II

Polskie prawo celne w II RP (lata 1918-1939)© Cz. II

Polish customs law in the Second Polish Republic (1918-1939). Part II

Abstrakty / Summary VI/22

Summary VI/22