Znajdź artykuł

Bibliografia

Wspólnotowe prawo celne: przepisy wykonawcze do Wspólnotowego Kodeksu Celnego, zestawienie zmian w przepisach wykonawczych

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2011 rok

Nakład wyczerpany

Wspólnotowe prawo celne: wspólnotowy system zwolnień celnych

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2011 rok

Nakład wyczerpany

Wspólnotowe prawo celne: załączniki do przepisów wykonawczych

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2011 rok

Nakład wyczerpany

Agencje celne w międzynarodowym obrocie towarowy

„Usługi pośrednictwa celnego w postępowaniach celnych są istotnym czynnikiem działalności gospodarczej w sferze obrotu towarowego z zagranicą. Ich efektywność zależy jednak nie tylko od rzetelności i umiejętności pracy zatrudnionych w tej sferze osób, ale również od systemu zarządzania służbą celną, zasad organizacyjnych oraz stosowanych procedur.

Autorka to dobrze dostrzegła. Szczególnie cenny jest jej wniosek dotyczący wpływu przystąpienia Polski do UE na funkcjonowanie systemu odpraw celnych. Skoro dokonywanie tych odpraw w innych państwach członkowskich Unii jest szybsze i tańsze, coraz częściej towary przeznaczone dla odbiorców w RP bądź eksportowane z RP poza obszar UE odprawiane są poza krajem. Nie jest, co prawda do końca jasne (a szkoda) czy dzieje się to przy pośrednictwie polskich podmiotów świadczących usługi pośrednictwa celnego, czy też są one przechwytywane przez podmioty z innych państw członkowskich, oznacz to jednak istotne wyzwanie.”

prof. Wiesław CZYŻOWICZ

 

Cena książki wraz z kosztami wysyłki wynosi 40,00 zł brutto

Wydawca – Wydawnictwo BW, Szczecin 2011 rok, stron 256
przedpłata na konto:
Bank Pekao  50 1950 0001 2006 4433 9716 0001
Wydawnictwo BW; 70-851  Szczecin; ul. Pucka 17/5

Wspólnotowy kodeks celny : prawo celne Unii Europejskiej : tekst ujednolicony

Wspólnotowy kodeks celny : prawo celne Unii Europejskiej : tekst ujednolicony

Autor – Edward Kalisiak

konsultacja i wprowadzenie – Wiesław Czyżowicz

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2006 rok

Nakład wyczerpany

Wspólnotowy i narodowy system zwolnień celnych : teksty ujednolicone

Wspólnotowy i narodowy system zwolnień celnych : teksty ujednolicone

Opracowanie i tłumaczenie Hanna Sylwestrowicz, Edward Kalisiak, Cezary Wernitz.

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2005 rok

Nakład wyczerpany

Prawo celne Unii Europejskiej : podręcznik dla praktyków z przykładami i pożytecznymi wskazówkami

Prawo celne Unii Europejskiej : podręcznik dla praktyków z przykładami i pożytecznymi wskazówkami konsultacja i wprowadzenie – Wiesław Czyżowicz

Tłumaczenie – Katarzyna Świetlik, Iwona Klauzer, Anna Mączak, Bożena Lach

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2004 rok

Nakład wyczerpany

 

Organizacja poboru podatku akcyzowego : uwzględniająca stan prawny na dzień 1 września 2004 roku

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2004 rok

Nakład wyczerpany