Znajdź artykuł

Bibliografia

Wspólnotowe prawo celne: wspólnotowy system zwolnień celnych

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2011 rok

Nakład wyczerpany

Wspólnotowe prawo celne: załączniki do przepisów wykonawczych

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2011 rok

Nakład wyczerpany

Agencje celne w międzynarodowym obrocie towarowy

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2009 rok

Wspólnotowy kodeks celny : prawo celne Unii Europejskiej : tekst ujednolicony

konsultacja i wprowadzenie – Wiesław Czyżowicz

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2006 rok

Nakład wyczerpany

Wspólnotowy i narodowy system zwolnień celnych : teksty ujednolicone

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2005 rok

Nakład wyczerpany

Prawo celne Unii Europejskiej : podręcznik dla praktyków z przykładami i pożytecznymi wskazówkami

konsultacja i wprowadzenie – Wiesław Czyżowicz

Tłumaczenie – Katarzyna Świetlik, Iwona Klauzer, Anna Mączak, Bożena Lach

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2004 rok

Nakład wyczerpany

Organizacja poboru podatku akcyzowego : uwzględniająca stan prawny na dzień 1 września 2004 roku

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2004 rok

Nakład wyczerpany