Znajdź artykuł

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono: 4207 wpisów
Szukaj po: Wszystkie
Kategoria: Wszystkie
Rok: Wszystkie
Pozycje płatne: Wszystkie

Zmiany do obowiązujących w polskiej taryfie celnej nomenklatury zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów i nomenklatury scalonejwchodzące w życie od 1 stycznia 1996r.

Problematyka wykładni i stosowania przepisów ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. -prawo celne

Umowy dwustronne o współpracy I pomocy wzajemnej w sprawach celnych

Kodeks Celny Unii Europejskiej -wzór dla polskiego prawa celnego

Regułu pochodzenia towarów nierozłączny elemenmt umów o handlu preferencyjnym

Kontyngent celny – narzędzie wspomagania gospodarki narodowej i realizacji umów międzynarodowych

Współpraca międzynarodowaPrzegląd wydarzeń w IV kwartale 1995 r.

Biuletyn Urzędowy Głównego Urzędu Ceł nie jest już tajemnicą

Środkowoeuropejska umowa o wolnym handlu CEFTA

Opakowania wielokrotnego użytku – odprawa celna

Nomenklatura towarowa PCN ’96

O cłach raz jeszcze…