Znajdź artykuł

Przeszukaj roczniki

Szukaj po:

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono: 3906 artykułów
Rok: Wszystkie
Miesiąc: Wszystkie
Pozycje płatne: Wszystkie

Bariery swobodnego obrotu z zagranicą

Czasowe ograniczenia przywozu i wywozu towarów

Zmiany w konwencji TIR

Obowiązki oraz odpowiedzialność płatnika (urząd celny) przy obliczaniu i pobieraniu podatków granicznych

Quo vadis SAD?

Skrócony przewodnik po INCOTERMS’90a ustalenie kosztów transportu i ubezpieczenia w wartości celnej towaru