Znajdź artykuł

Ćwierćwiecze walki z narkotykami

Twenty five years of the fight against drugs

Organy celne całego świata mają niezastąpioną rolę nie tylko w obszarze fiskalnym, lecz pełnią także funkcje ochronną rynku wewnętrznego przed zagrożeniami, mającymi szkodliwy wpływ na zdrowie i życie obywateli. Wśród takowych zagrożeń znajdują się substancje psychotropowe i odurzające. O skutkach ich zażywania napisano i powiedziano bardzo wiele; są to np. utrata zdrowia, kwestie bezpieczeństwa, problemy socjalne i inne, które w ostatecznym rozrachunku dotykają całe społeczeństwa. Przemytem i nielegalnym handlem narkotykami zajmują się w dużej mierze międzynarodowe, dobrze zorganizowane grupy przestępcze. Nielegalne zyski z tej działalności przestępczej są ogromne, a przy tym nieopodatkowane. Republika Czeska ze względu na swoje położenie geograficzne, jako kraj w środku Europy, ma istotne rolę do spełnienia  na trasach, którymi przemytnicy transportują narkotyki. Jesteśmy wszak krajem nie tylko ważnym dla tranzytu, ale i „stacją docelową” praktycznie wszystkich kategorii narkotyków. Każdego dnia rano , w nocy, ale i w ciągu dnia, przekraczają granicę państwa tysiące ciężarówek i kontenerów z towarami, autokary i samochody osobowe z podróżnym , a na lotniskach lądują samoloty. Obserwuje się przy tym stały wzrost ruchu granicznego, zarówno osób, jak i przesyłek towarowych.[...]
10/2015 str. 371

Kup aby przeczytać całość