Zwrot podatku VAT – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zwrot podatku VAT

Przepis art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U nr 11, poz. 50 ze zm.), nie może mieć zastosowania w sytuacji, gdy z jakichkolwiek przyczyn leżących po stronie podatnika nie jest możliwe dokonanie przez organ podatkowy zwrotu różnicy podatku, mimo że - w ocenie organu podatkowego – zasadność tego zwrotu nie wymaga dodatkowego sprawdzenia. Sytuacja taka na pewno zachodzi wtedy, gdy podatnik nie ma rachunku bankowego lub urząd skarbowy nie zna numeru tego rachunku, ponieważ podatnik nie wskazał go urzędowi (w tym także nie poinformował o zlikwidowaniu dotychczasowego rachunku i założeniu nowego). 2 str ony - 7241 znaki[...]
4/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość