Znajdź artykuł

Zwrot podatku akcyzowego od wyeksportowanych wyrobów zharmonizowanych

5 stron – 25 400 znaki We wrześniu 2004 r. spółka dokonująca obrotu wyrobami akcyzowymi złożyła do Naczelnika Urzędu Celnego wniosek o zwrot podatku akcyzowego z tytułu eksportu towarów akcyzowych niezharmonizowanych w trybie § 50a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.1 W lutym 2005 r., na podstawie art. 60 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym2 oraz § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych3 Naczelnik Urzędu Celnego decyzją odmówił zwrotu podatku akcyzowego. [...]
5/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość