Zwrot odsetek od zwróconego cła – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zwrot odsetek od zwróconego cła

Prezes GUC uchylił decyzję Dyrektora Urzędu Celnego w K., w której organ ten odmówił zwrotu cła od towarów następnie wywiezionych za granicę. Uznał, że nastąpił powrotny wywóz towaru poza obrotem czasowym i mają zastosowanie przepisy art. 20 ust. 2 i art. 69 ustawy Prawo celne. W decyzji tej orzeczono również zwrot cła od przywiezionych, a następnie wywiezionych towarów.[...]
11/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość