Znajdź artykuł

Zwrot należności celnych od towarów dopuszczonych do swobodnego obrotu

3 strony – 11990 znaki Postępowanie dotyczyło sporu pomiędzy ASM Lithography BV (dalej jako „ASM”) a Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Zuid/kantoor Roermond (dalej jako „inspektor”) w przedmiocie wniosku o zwrot należności celnych od towarów dopuszczonych do swobodnego obrotu. ASM produkuje urządzenia do produkcji chipów i zakupuje w ramach swej działalności poza Wspólnotą części i podzespoły wykorzystywane do tejże produkcji. Na podstawie rozporządzenia Rady nr 1999/85/EWG uchylonego na mocy kodeksu celnego, ASM uzyskała w 1988 r. na czas nieokreślony pozwolenie na uszlachetnianie czynne w systemie zawieszeń. ASM sprzedaje część produktów kompensacyjnych poza Wspólnotę i zobowiązana jest do okresowego składania organom celnym wniosku o rozliczenie procedury dotyczącego towarów nieprzetworzonych i wywiezionych produktów kompensacyjnych. Pozostałe produkty kompensacyjne oraz ... [...]
2/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość