Zwrot kosztów postępowania – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zwrot kosztów postępowania

Przysługuje zwrot kosztów postępowania na rzecz skarżącego w przypadku umorzenia tego postępowania w wyniku uwzględnienia skargi przez organ administracji - tak samo jak w wyniku wygranej sprawy przed NSA. Trybunał Konstytucyjny 6 września 2001 r. rozpoznał pytanie prawne składu orzekającego Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (NSA). Sąd, rozpoznając skargę na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł ... [...]
4/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość