Zwrot i umorzenie odsetek w przepisach prawa celnego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zwrot i umorzenie odsetek w przepisach prawa celnego

W Kodeksie celnym pojawiają się pojęcia: "odsetki wyrównawcze" - art. 222 § 4, "odsetki ustawowe" - art. 233 § 2 (poza zakresem niniejszego opracowania), "odsetki za zwłokę od należności podatkowych" - art. 242 § 2, "odsetki" - art. 249. Odsetki wyrównawcze stanowią swego rodzaju "odszkodowanie", pobierane przez organ celny, za uzyskanie przez dłużnika korzyści finansowej w wyniku przesunięcia daty powstania długu celnego lub zarejestrowania kwoty wynikającej z tego długu. [...]
9/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość