Zwrot i umorzenie należności celnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zwrot i umorzenie należności celnych

Przystępując do opracowywania Kodeksu celnego autorzy projektu podjęli próbę usystematyzowania przepisów normujących zagadnienia zwrotów i umorzeń należności celnych. W ustawie Prawo celne komplementarne przepisy dotyczące zwrotu cła były przemieszane z przepisami proceduralnymi i oddzielone od siebie przepisami regulującymi odmienne zagadnienia, co powodowało szereg komplikacji w posługiwaniu się tekstem ustawy zarówno przez osoby dokonujące obrotu towarowego z zagranicą jak i przez niektórych prawników. [...]
9/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość