Zwrot cła. Właściwości organów celnych oraz tryb postępowania w sprawach zwrotów lub umorzeń należności celnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zwrot cła. Właściwości organów celnych oraz tryb postępowania w sprawach zwrotów lub umorzeń należności celnych

 W związku ze zgłaszanymi przez niektóre izby celne wątpliwościami dotyczącymi właściwości organów celnych oraz trybu postępowania w sprawach zwrotu lub umorzenia należności celnych, uprzejmie wyjaśniam co następuje:      [...]
11/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość