Znajdź artykuł

Zwrot akcyzy za używane samochody, czy też powtórka z ekologicznego?

 ... Sprawa oczywiście dotyczy podatku akcyzowego zapłaconego przy sprowadzaniu używanych samochodów z krajów Unii Europejskiej. Jeden z polskich podatników napisał petycję do Parlamentu Europejskiego, w której między innymi stwierdził, że pobieranie podatku jest niezgodne z Traktatem Unii Europejskiej, narusza bowiem zawarty w nim zakaz dyskryminacji podatkowej. Obradująca w Brukseli 18 stycznia br. Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego rozpatrzyła ten wniosek. Podczas posiedzenia Komisji obecny był przedstawiciel Komisji Europejskiej, która została poproszona przez Komisję o zajęcie stanowiska w tej sprawie. [...]
10/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość