Zwolnienie z obowiązku składania zabezpieczenia przy korzystaniu z procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zwolnienie z obowiązku składania zabezpieczenia przy korzystaniu z procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń

Jedną z podstawowych zasad korzystania z procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń jest obowiązek złożenia zabezpieczenia w celu zagwarantowania pokrycia kwoty wynikającej z długu celnego, który mógłby powstać w stosunku do towarów objętych tą procedurą. Nowelizacja ustawy Kodeks celny z dnia 10 kwietnia 1999 r. (Dz.U. Nr 40 poz.402) w art. 126’ wprowadziła wyjątek od tej zasady i stworzyła nową instytucję polegającą na możliwości zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia przy korzystaniu z procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń. Tryb i warunki wydawania i cofania pozwoleń na zwolnienie z zabezpieczenia, szczegółowe wymogi, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia, oraz wykaz towarów, przy których przywozie nie udziela się takiego zwolnienia - określił w drodze rozporządzenia z dnia 23 września 1999r. Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Gospodarki. (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1999 r. w sprawie zwolnień z zabezpieczenia przy korzystaniu z procedury uszlachetniania czynnego. Opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 87 pod poz. 970). [...]
11/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość