Zwolnienie od cła towaru skradzionego przed dopuszczeniem go do obrotu na polskim obszarze celnym – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zwolnienie od cła towaru skradzionego przed dopuszczeniem go do obrotu na polskim obszarze celnym

W praktyce organów celnych i w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego pojawił się problem zwolnienia od cła towaru skradzionego przed dopuszczeniem go do obrotu na polskim obszarze celnym. Właściwą istotą tego zagadnienia jest wykładnia przepisu artykułu 14 ustęp 1 punkt 38 ustawy Prawo celne, który przewiduje, ze wolne od cła są towary celne, które przed podjęciem do obrotu na polskim obszarze celnym uległy zniszczeniu lub przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa.[...]
11/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość