Zwolnienie od cła a odstąpienie towaru przed upływem trzech lat – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zwolnienie od cła a odstąpienie towaru przed upływem trzech lat

Warunek zwolnienia od cła, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 39 Prawa celnego, a obecnie 190 § 1 pkt 34 Kodeksu celnego oznacza niemożność przejścia władztwa prawnego lub fizycznego towaru na inną osobę. Przepis ten mówi o niemożności odstąpienia przez co najmniej trzy lata (licząc od dnia odprawy celnej) środków trwałych stanowiących przedmiot wkładu niepieniężnego podmiotu zagranicznego. Prawa do korzystania ze zwolnienia nie odbiera natomiast zawarcie umowy tzw. najmu środka transportowego z obsługą. Na jej podstawie bowiem nie następuje przejście fizycznego władztwa z "wynajmującego" na "najemcę".[...]
3/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość