Znajdź artykuł

Zwolnienie celne wywozowe w Unii Europejskiej

... W rozporządzeniu postanowiono ujednolicić system zwolnień celnych i dokonać uchylenia przepisów niezgodnych. W celu uzyskania jasności prawa wyszczególnić trzeba przepisy zawarte we wspólnotowych aktach prawnych, określających te zwolnienia, których nie ujęto w tekście powyższego rozporządzenia. Trzeba również zaznaczyć, że rozporządzenie nie zabrania krajom członkowskim stosowania zakazów i ograniczeń wywozowych albo przywozowych, ale tylko takich które mają swoje uzasadnienie względami moralności publicznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony zdrowia i życia osób, zwierząt i roślin, ochrony skarbów narodowych o wartości artystycznej, historycznej, archeologicznej, bądź względami ochrony własności intelektualnej albo handlowej. Są to jednak pojęcia ogólne i bardzo nieostre, stąd mogą powodować wiele rozbieżności w ich stosowaniu. Pojedynczych elementów konstruujących definicje tych zagadnień należy szukać w poszczególnych aktach prawnych, a zwłaszcza w bogatym orzecznictwie Europejskiego Trybunału ... [...]
7/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość