Znajdź artykuł

Zwolnienia podatkowe w akcyzie

Bardzo istotnym elementem konstrukcji podatku akcyzowego szczególnie wobec faktu znacznego obciążenia fskalnego wynikającego z jego nałożenia- są zwolnienia w tym podatku. Niniejszy artykuł stanowi kontynuację cyklu zapoczątkowanego w numerze 4/2009, który został zainicjowany w związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2009r. ustawy o podatku akcyzowym[...]
9/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość