Zwolnienia podatkowe przywozu w akcyzie – analiza prawa wspólnotowego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zwolnienia podatkowe przywozu w akcyzie – analiza prawa wspólnotowego

Dokonywanie wykładni przepisów ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. powinno odbywać się w świetle przepisów prawa wspólnotowego. Na potwierdzenie tej tezy należy wskazać zapis znajdujący się w treści ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r., zgodnie z którym ustawa ta dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia wskazanych w jej treści dyrektyw prawa wspólnotowego. Stąd też przedmiotem niniejszego artykułu jest dokonanie dwóch pierwszych ze wskazanych przez polskiego ustawodawcę dyrektyw. [...]
12/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość