Zwolnienia od złożenia zabezpieczenia w procedurze tranzytu – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zwolnienia od złożenia zabezpieczenia w procedurze tranzytu

W procedurze odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła Zgodnie z art. 93 § 1 Kodeksu celnego osoba, która otrzyma zezwolenie na objęcie towarów procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła – jako że jest to procedura zawieszająca, ma obowiązek złożyć zabezpieczenie w celu pokrycia kwoty wynikającej z długu celnego, mogącego powstać w stosunku do towarów objętych tą procedurą, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. [...]
3/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość