Znajdź artykuł

Zwolnienia od podatku VAT na podstawie sfałszowanych dowodów wywozu przedstawianych przez nabywcę

2 strony – 10400 znaki Postępowanie przed sądem krajowym dotyczyło sporu pomiędzy Netto Supermarkt GmbH & Co. OHG (dalej jako „Netto”) a Finanzamt Malchin (dalej jako „urząd skarbowy”) w przedmiocie odmowy przyznania przez ten urząd zwolnienia od podatku od wartości dodanej (dalej jako „podatek VAT”) za lata 1995-1998. W tym okresie markety Netto zwróciły swoim klientom wiele tysięcy ... [...]
4/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość