Znajdź artykuł

Zwolnienia od cła ustalone przez Radę Ministrów

Jednakże, biorąc pod uwagę pewne różnice w systemach prawnych poszczególnych państw nie określono ogólnych i jednakowych, obowiązujących w całej Unii Europejskiej procedur związanych ze zwolnieniami celnymi. Poszczególne kraje członkowskie mogą ustanawiać w tym celu odrębne procedury i zasady postępowania przy korzystaniu ze zwolnień celnych. Ponadto przepisy wspólnotowego rozporządzenia przewidują w kilku szczegółowo określonych przypadkach, iż możliwe są odstępstwa od unormowań przewidzianych w tym rozporządzeniu. Wynika z tego, że w systemie zwolnień Unii Europejskiej [...]
6/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość