Zwolnienia od cła. Nowelizacja Kodeksu Celnego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zwolnienia od cła. Nowelizacja Kodeksu Celnego

W maju br. został przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja Kodeksu celnego w dużej części dotyczy Tytułu VI Działu I Kodeksu celnego dotyczącego zwolnień. Przygotowana przez Ministerstwo Finansów nowelizacja ustawy z dnia 9 stycznia 1997r. - Kodeks celny (Dz.U. Nr 23, poz.117 z późn.zm.) w tym art.190 dotyczącego zwolnień od cła, spowodowana została koniecznością harmonizacji polskich przepisów celnych dotyczących zwolnień od cła z ustawodawstwem Unii Europejskiej w tym zakresie. Wyrazem tego było podjęcie przez stronę polską w trakcie screeningu dwustronnego w Brukseli w dniu 12 października 1998 r. zobowiązania do pełnego zharmonizowania tych przepisów do dnia 31 grudnia 2001 r. [...]
6/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość