Zwiększenie uprawnień Dyrektorów Urzędów Celnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zwiększenie uprawnień Dyrektorów Urzędów Celnych

Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 3 października 1997 r. w sprawie określenia urzędów celnych, w których mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzajów towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych, oraz nadania statutu urzędom celnym (M.P. Nr 71, poz. 689 z dn. 9 października 1997 r.).[...]
4/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość