Zwalczanie przestępczości narkotykowej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zwalczanie przestępczości narkotykowej

Zwalczanie przestępczości narkotykowej Zwalczanie przestępczości narkotykowej to jedno z ważniej¬szych zadań Służby Celnej określone w art. 2 Ustawy o Służbie Celnej. W pierwszej linii, zadania wynikające z Ustawy ukierun¬kowane na wykrywanie przemytu narkotyków pochodzenia naturalnego (np.: konopie indyjskie, haszysz, kokaina, hero¬ina, khat), narkotyków syntetycznych (np.: amfetamina, me¬thamfetamina, ecstasy, LSD), prekursorów i pre-prekursorów tj. substancji bazowych używanych do [...]
8/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość