Znikające europejskie waluty narodowe, a dokument SAD – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Znikające europejskie waluty narodowe, a dokument SAD

W związku z sukcesywną likwidacją niektórych walut narodowych krajów Unii Europejskiej w 2002 roku Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego zwróciło się do Głównego Urzędu Ceł z propozycją opracowania jednolitej wykładni trybu postępowania przy sporządzaniu dokumentów SAD. W wyniku kolejnych uzgodnień powstał poniższy dokument, który został przekazany do stosowania urzędom celnym. Zasady zgłaszania towarów, których wartość została podana w dokumencie określającym wartość towaru w walucie, która jest w 2002 roku zastępowana walutą euro. 2 strony - 3613 znaków[...]
2/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość