Znajdź artykuł

Znaki akcyzy – analiza polskich przepisów ustawowych

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza regulacji zawartych w przepisach ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. dotyczących znaków skarbowych akcyzy. Są one często pomijane przy dokonywaniu prezentacji polskiego systemu podatkowego, co dziwi, gdyż ich rola w procesie dostarczania dochodów budżetowych z tytułu akcyzy jest nie do przecenienia. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że ich pierwsze wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego mające na celu uszczelnienie poboru akcyzy w ramach reformy podatkowej zapoczątkowanej w 1993r., nastąpiło poprzez wejście życie ustawy z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy - opracowanej w ramach reformy systemu podatkowego zapoczątkowanej w 1992r. - która utraciła moc dopiero z dniem 01.05.2004.[...]
5/2010 str. 0

Kup aby przeczytać całość