Znaczenie przyjęcia zgłoszenia celnego do procedury dopuszczenia do obrotu dla powstania długu celnego w kontekście orzeczenia ETS w sprawie D. Wandel GmBH – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Znaczenie przyjęcia zgłoszenia celnego do procedury dopuszczenia do obrotu dla powstania długu celnego w kontekście orzeczenia ETS w sprawie D. Wandel GmBH

6 stron – 26345 znaki 1. Zgłoszenie celne stanowi jedną z najważniejszych instytucji prawa celnego. Przemawia za tym chociażby fakt sformułowania jego definicji legalnej. W art. 4 pkt 17 Wspólnotowego Kodeksu Celnego określono, że „zgłoszenie celne oznacza czynność, poprzez którą osoba wyraża, w wymaganej formie i w określony sposób, zamiar objęcia towaru określoną procedurą”. Stosownie do powyższego, zgodnie z art. 59 ust. 1 WKC, „każdy towar, który ma zostać objęty procedurą celną, powinien zostać zgłoszony do tej procedury”. Tak więc złożenie, a w konsekwencji przyjęcie zgłoszenia celnego po spełnieniu wymogów formalnych, będzie warunkowało możliwość objęcia towaru daną procedurą celną. W przypadku dopuszczenia do obrotu, procedury bezpośrednio wywołującej obowiązek „zastosowania opłat prawnie należnych” , przyjęcie zgłoszenia powodować może jeszcze jeden skutek – powstanie długu celnego w przywozie. [...]
2/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość