Znajdź artykuł

Zmodyfikowany generalny system preferencji celnych UE

Modified general preferences system of the EU

Prace nad projektem nowego rozporządzenia, to odpowiedź na długo oczekiwaną reformę obowiązującego generalnego systemu preferencji (GSP) Unii Europejskiej (UE), toteż Parlament Europejski oraz Rada UE uwzględniając m.in. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE ) i stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą stanowi – że od 1971 r. Wspólnota Europejska (WE) przyznaje preferencje handlowe krajom rozwijającym się w ramach swojego ogólnego systemu preferencji taryfowych.[...]
2/2014 str. 0

Kup aby przeczytać całość