Zmiany we francuskiem Służbie Celnej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zmiany we francuskiem Służbie Celnej

... Aby wytyczone wcześniej cele można było zrealizować, koniecznym stało się przeprowadzenie głębokiej reorganizacji struktury administracji celnej, głównie obejmującej urzędy właściwe dla rozliczania podatku akcyzowego. Zmianom tym poddanych zostało 25 urzędów celnych, a w nich zmiany objęły 600 stanowisk służbowych. W wyniku „przegrupowania sił” 300 funkcjonariuszy celnych zostało przeniesionych do komórek kontrolnych. Finał reorganizacji jest przewidziany na miesiąc grudzień br., tj 10 lat od momentu przejęcia zadań w zakresie podatku akcyzowego.  ...          [...]
11/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość