Zmiany w zakresie procedury tranzytu – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zmiany w zakresie procedury tranzytu

W związku z reorganizacją administracji celnej, a przede wszystkim przeniesienia kompetencji do urzędów i izb celnych zmianie uległy także organy wydające pozwolenia stosowane przy realizacji procedur tranzytowych. Z tego względu od dnia 1 maja br. zmianie ulegną przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych. Wspólna procedura tranzytowa 1) Obecnie urzędami składania gwarancji, w których składane jest oświadczenie gwaranta o udzieleniu gwarancji generalnej są wszystkie urzędy celne (17). Natomiast urzędem składania gwarancji, w którym składane jest oświadczenie gwaranta o udzieleniu gwarancji pojedynczej w formie karnetów jest Główny Urząd Ceł. Od dnia 1 maja br. urzędem składania gwarancji dla gwarancji generalnej będzie izba celne właściwa dla miejsca zamieszkania lub siedziby głównego zobowiązanego a dla gwarancji pojedynczej w formie karnetów - izba celna właściwa dla siedziby gwaranta. [...]
4/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość