Zmiany w zakresie opodatkowania akcyzą paliw opałowych od 2015 r. – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zmiany w zakresie opodatkowania akcyzą paliw opałowych od 2015 r.

Changes concerning the excise duty of heating fuels since 2015

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe rozwiązania w zakresie opodatkowania akcyzą paliw opałowych, w tym w sferze tzw. oświadczeń paliwowych i ich zestawień. Zmiany te są konsekwencją nowelizacji ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2014 poz. 752 ze zm., dalej u.p.a.), dokonanej ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. 2014 poz. 1662).[...]
1/2015 str. 8

Kup aby przeczytać całość