Zmiany w uproszczeniach przy rozliczeniu podatku VAT od importu towarów – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zmiany w uproszczeniach przy rozliczeniu podatku VAT od importu towarów

Changes in simplifications when accounting for VAT on the import of goods

Od 1 lipca 2020 r. zmianie ulegnie system uproszczonego rozliczenia VAT z tytułu importu. Przyjęte rozwiązane prawdopodobnie rozszerzy krąg importerów mogących z niego skorzystać. Obecnie obowiązujący system uproszczonego rozliczenia VAT z tytułu importu Na postawie art. 33a ustawy o VAT przedsiębiorcy, którzy stosują uproszczenia w procedurach celnych, tj. składają zgłoszenie uproszczone (art. 166 Unijnego Kodeksu Celnego (UKC)) lub dokonują wpisu do rejestru zgłaszającego (art. 182 UKC) mają prawo do rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej.[...]

Kup aby przeczytać całość