Znajdź artykuł

ZMIANY W SYSTEMIE KONTROLI EKSPORTU (ECS)

Zgłoszenia wywozowe, dane bezpieczeństwa w WDS Przepisy wspólnotowe w zakresie wywozu /wciąż aktualizowane/ Wspólnotowy Kodeks Celny (WKC) zmieniony rozporządzeniem Komisji nr 648/2005 Rozporządzenie wykonawcze do Wspólnotowego Kodeksu Celnego (RWKC) zmienione rozporządzeniem Komisji nr 1875/2006 begin_of_the_skype_highlighting              1875/2006      end_of_the_skype_highlighting Rozporządzenia nr 1192/2008i 312/2009 wprowadzające zmiany do RWKC Rozporządzenie nr 273/2009 wprowadzające tzw. okres przejściowy Kolejne rozporządzenie zmieniające RWKC –przygotowywane, ma wejść w życie 1.01.2011r. [...]
12/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość