Zmiany w systemie INTRASTAT od 2005 r. – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zmiany w systemie INTRASTAT od 2005 r.

 2.3.     Wyznaczenie Izby Celnej w Warszawie jako jedynej, w której może dokonywać zgłoszeń INTRASTAT osoba zobowiązana nieposiadająca siedziby albo miejsca zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, która jest zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT UE.2.4.     Określenie terminu dokonywania zgłoszeń INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po tym okresie (usunięty został wyraz „kalendarzowego”); obecnie zapis usuwa wątpliwości interpretacyjne związane z obliczaniem terminu dokonywania zgłoszeń INTRASTAT;[...]
2/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość