Zmiany w systemia INTRASTAT w 2007 roku – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zmiany w systemia INTRASTAT w 2007 roku

System INTRASTAT, tj. system statystyki wewnątrzwspólnotowego handlu towarami, nakłada na podmioty realizujące obroty z państwami członkowskimi Unii Europejskiej obowiązek sprawozdawczy polegający na dostarczaniu co miesiąc informacji o dokonanych transakcjach. System ten ciągle podlega pewnym zmianom, wynikającym zarówno z potrzeb statystyki publicznej, jak i z możliwości, jakie przewiduje w tym zakresie ustawodawstwo wspólnotowe. Kolejne zmiany zostaną wprowadzone również w 2007 r. Będą one wdrażane stopniowo: większość - od 1 stycznia 2007 r., ale część - od 1 kwietnia 2007 r.[...]
1/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość