Zmiany w regułach ustalania niepreferencyjnego pochodzenia towarów – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zmiany w regułach ustalania niepreferencyjnego pochodzenia towarów

Konieczność jak najpełniejszego dostosowania polskiego prawa celnego do prawa Unii Europejskiej a także potrzeba dostosowania obowiązujących przepisów do potrzeb gospodarczych kraju zaowocowała zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 1997r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu ustalania niepreferencyjnego pochodzenia towarów, sposobu jego dokumentowania oraz listy towarów, których pochodzenie musi być udokumentowane świadectwem pochodzenia.[...]
3/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość