Znajdź artykuł

Zmiany w przepisach dotyczących zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1998 r. w sprawie trybu i warunków wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie generalnego zabezpieczenia i zabezpieczenia ryczałtowego oraz wypadków, w których można je stosować, a także sposobu określania wysokości zabezpieczenia ryczałtowego zostało opublikowane dnia 13 listopada 1998 r. w Dzienniku Ustaw Nr 138, poz. 891 i weszło w życie 14 dni później, tj. dnia 28 listopada br. Delegacja do wydania tego aktu wykonawczego zawarta jest w art. 197 § 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117 z późn. zm.). Rozporządzenie to uchyliło rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r., opublikowane w Dz. U. Nr 145, poz. 973, które dotychczas regulowało sprawy o charakterze proceduralnym związane z pozwoleniami na stosowanie generalnego zabezpieczenia i zabezpieczenia ryczałtowego. [...]
4/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość